kp

Kovozavody Prostejov


4817 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/48

SIAI Marchetti SF.260EA

€ 17,50.


4814 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/48

SIAI Marchetti SF.260TP

€ 17,50.


72217 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/72

Avia S-199 „Sakin“

€ 13,00.


72211 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/72

SIAI SF-260W/N Italian Service

€ 11,00


72213 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/72

SIAI SF-260TP 'Turbo Warrior'

€ 11,00


72210 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/72

SIAI SF-260W 'over Africa'

€ 11,00


72188 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/72

Mikoyan Mig-19S / Shenyang F-6 in Arabian service

€ 15,50


72179 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/72

Dewoitine 510

€ 14,50


72172 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/72

Lavochkin La-5 'Valeriy Tchkalov'

€ 12,50


72160 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/72

Shenyang F-6C 'Farmer-C'

€ 15,50


72151 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/72

Alouette III

€ 12,00


72102 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/72

Mig-21 Bis

€ 15,00


72099 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/72

DH-88 Comet Racer

€ 13,00


72050 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/72

Mig 23 MF

€ 15,00


72066 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/72

Spitfire mk.VB Trop

€ 11,00


72029 ~ Kovozavody Prostejov ~ 1/72

P-51B

€ 11,00


Prodotti Italian Kits    Catalogo    home page